Root 666 текст песни, слова песни 666 Root

Phatest.ru - тексты песен на любой вкус

Root - 666

666 je 666.
Toto èíslo Satan nosí hrdì na prsou.
Je to èíslo nejmocnìjší - "The Beast"
jej všichni zvou!
Utvoøme kruh s pìti body,
skloòme dolù hlavy,
uvidíme vìci mocné,
žádné bludy, žvásty, klamy...
Je to Mocnost nejmocnìjší,
bez konce, ach, bez konce,
uvnitø køišálové koule
konèí všechny hranice.
Prohlédne vás jednou provždy,
Satan - Temnot Mocný Pán,
neskryjete pøed ním nic,
nejste pro nìj hlavolam!
Tak pomnìte, že tuto Sílu,
z Hlubin zemì prýštící
nezastaví nikdo, nikdo,
je to síla smrtící!

Все тексты песен Root
Следующий текст песни: Root - Abaddon