Root Aralyon текст песни, слова песни Aralyon Root

Phatest.ru - тексты песен на любой вкус

Root - Aralyon

Pojï se mnou mùj synu, pojï,
nauèím tì vìci mocné,
s mou pomocí dokážeš zas žít.
Spatøíš záø té hvìzdy temné,
její sílu mùžeš také mít!
Pojï se mnou, mùj synu, pojï,
neposlouchej jiné rady,
až poznáš, tak pochopíš.
Všechno, co znám, to nauèíš se,
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Aralyon - Aralyon.

Od toho dne uèil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu,
kudy vede cesta má.
Aralyon dokázal mi,
že jen on tu sílu zná!

Все тексты песен Root
Следующий текст песни: Root - Asmodeus